• a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • #

Onychogomphus – Zangenlibellen

Onychogomphus forcipatus forcipatus – Kleine Zangenlibelle

Onychogomphus forcipatus forcipatus – Kleine Zangenlibelle

 • DE: Kleine Zangenlibelle
 • FR: Gomphe à pinces
 • IT: Gonfo a pinze, Gonfo forcipato
 • EN: Small Pincertail, Green-eyed Hooktail
Onychogomphus forcipatus unguiculatus – Westliche Zangenlibelle

Onychogomphus forcipatus unguiculatus – Westliche Zangenlibelle

 • DE: Westliche Zangenlibelle
 • FR: Gomphe à pinces méridional
 • IT: Gonfo a pinze, Gonfo forcipato
 • EN: Small Pincertail, Green-eyed Hooktail
Onychogomphus uncatus – Grosse Zangenlibelle

Onychogomphus uncatus – Grosse Zangenlibelle

 • DE: Grosse Zangenlibelle
 • FR: Gomphe à crochets
 • IT: Gonfo a uncini, Gonfo pinzato
 • EN: Large Pincertail, Blue-eyed Hooktail